Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до публікації результатів
Ваших наукових досліджень у журналі
“Geoeconomics and Territorial Development of Regions (GTDR)“

Головний редактор GTDR: Костянтин Мамонов, доктор економічних наук, професор

У журналі формується тематика, пов’язана із економічними дослідженнями, застосуванням геоінформаційних систем для у сфері економіки, визначенням напрямів територіального розвитку регіонів. У журналі публікуються статті фахівців, які займаються фундаментальними дослідженнями і практичними розробками в сфері економіки, менеджменту, геоінформаційного забезпечення, регіонального управління та фахівців інших галузей.

Журнал випускається у форматі Open Access (відкритий доступ), що допоможе розширити аудиторію читачів та авторів і сприятиме встановленню нових професійних зв’язків між науковцями. Мова видання –

англійська.

Основні рубрики журналу

Геоекономіка:

– Загальні питання геоекономіки.

– Напрями та особливості функціонування геоекономіки.

– Інструментальне забезпечення геоекономіки.

– Напрями та системи оцінки, що застосовуються в геоекономіці.

– Практичні аспекти функціонування геоекономіки

– Геоекономіка регіонів, будівництва, промисловості, сільського

господарства та інших сфер.

– Напрями та особливості застосування геоінформаційних систем у

економічних дослідженнях.

– Формування та використання системи моніторингу економічних

процесів шляхом застосування геоінформаційних систем.

Економічні науки:

– Фундаментальні основи, принципи та напрями формування й реалізації економічних процесів.

– Формування та функціонування економічних систем.

– Оцінка економічних процесів.

– Особливості функціонування та взаємодії сфер економіки.

– Економіко-математичне моделювання економічних процесів.

– Інформаційно-аналітичне забезпечення економічних процесів.

– Просторове забезпечення економічних процесів.

– Інструментарій дослідження економічних процесів.

– Сфери економіки.

Територіальний розвиток регіонів:

– Теоретичні основи, принципи, визначення територіального розвитку регіонів.
– Оцінка рівня територіального розвитку регіонів.
– Системи управління територіальним розвитком регіонів.
– Інструментальне забезпечення територіального розвитку регіонів.
– Компоненти територіального розвитку регіонів.
– Особливості територіального розвитку регіонів.
– Геоінформаційне забезпечення територіального розвитку регіонів.
– Просторове, містобудівне, інвестиційне та екологічне забезпечення
територіального розвитку регіонів.
Управління економічними процесами та територіальним розвитком регіонів:
– Основні напрями та принципи управління економічними процесами та
територіальним розвитком регіонів.
– Системи управління економічними процесами та територіальним
розвитком регіонів.
– Системи управління геоекономікою.
– Системи управління територіальним розвитком регіонів.
– Особливості управління економічними процесами та територіальним
розвитком регіонів.
– Особливості управління геоекономікою.

Геоінформаційне забезпечення економічних процесів та територіальногорозвитку регіонів:

– Загальні питання геоекономіки.

– Напрями та особливості функціонування геоекономіки.

– Інструментальне забезпечення геоекономіки.

– Напрями та системи оцінки, що застосовуються в геоекономіці.

– Практичні аспекти функціонування геоекономіки

– Геоекономіка регіонів, будівництва, промисловості, сільського

господарства та інших сфер.

– Напрями та особливості застосування геоінформаційних систем у

економічних дослідженнях.

– Формування та використання системи моніторингу економічних

процесів шляхом застосування геоінформаційних систем.

Ми відкриті до співпраці!