Про Нас

Сучасні умови характеризуються глибинними змінами в структурі економічних відносин, в стратегічних контурах розвитку державного сектора, регіональної економіки та економіки підприємств. В існуючих доктринах економічних відносин розвинених держав домінує концепція інтеграції систем і розвитку глобалізаційних процесів. Однак, в країнах, що розвиваються або країнах, що мають статус «третьго світу», запропонована концепція наздоганяючого розвитку, яка себе повністю діскредіторовала. Існують значні диспропорції в економічному розвитку країн. Сьогодні зміщуються акценти економічної доктрини в бік зростання напрямків, пов’язаних із забезпеченням внутрішнього споживання. У цих процесах значної уваги набуває застосування сучасного інформаційного та геоінформаційного інструментарію в економічних відносинах, управлінні, територіальному та регіональному розвитку. Сформована сучасна концепція геоекономіки являє собою систему економічних відносин стейкхолдерів на державному, регіональному, місцевому рівнях та рівні суб’єктів господарювання, що формуються на основі економічних показників, методів і моделей з використанням інформаційних і геоінформаційних систем і технологій, що дозволяє перманентно відстежувати зміни в економічній системі, прогнозувати і приймати обґрунтовані управлінські рішення, враховуючи просторові характеристики. Засобом обміну інформацією щодо формування та реалізації геоекономіки є спеціалізовані видання, що надають різним групам стейкхолдерів потрібний їм продукт, який показав прийнятні показники ефективності з розглядом конкретних прикладів, напрями управління та територіального розвитку. Таким виданням є журнал «Geoeconomics and Territorial Development of Regions (GTDR)в» (GTDR). Основною особливістю данного видання є відкритий доступ до публікацій та індексування в міжнародних базах даних науково-технічних видань. Редакційна колегія журналу “GTDR” запрошує наукових редакторів, авторів та рецензентів для співробітництва!

Редакційна колегія

1. Мамонов Костянтин Анатолійович, д.е.н., професор, професор кафедри
земельного адміністрування та геоінформаційних систем, декан
будівельного факультету Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова.
2. Димченко Олена Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри
підприємництва та бізнес адміністрування Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
3. Ачкасов Анатолій Єгорович, д.е.н., професор, професор кафедри
підприємництва та бізнес адміністрування Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
4. Батракова Анжеліка Геннадіївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри
проектування доріг, геодезії та землеустрою Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету.
5. Метешкін Костянтин Олександрович, д.т.н., професор, професор
кафедри Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова.
6. Палеха Юрій Миколайович, д. геогр. н., професор, заступник
директора з наукової роботи – начальник центру геоінформаційних
технологій ДП Український державний науково-дослідний інститут
проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя.
7. Вень МінМін, доктор наук, доцент, Школа менеджменту, Університет
океану Гуандун, Китай
8. ЛюЧан, к.е.н., доцент, Інститут електроніки та інформаційної
інженерії, Університет океану Гуандун, Китай
9. Нестеренко Сергій Григорович, к.т.н., завідувач кафедри земельного
адміністрування та геоінформаційних систем Харківського
національного університету міського господарства імені О.М.
Бекетова.