Основною метою Громадської організації “ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ” є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів своїх членів, сприяння задоволенню професійних, освітніх, культурних та інших законних інтересів своїх членів, здійснення науково-дослідної та навчальної роботи, просвітницької діяльності в сферах територіального розвитку, земельних відносин, їх управління, використання земельно-майновим комплексом, розвитку процесів децентралізації, регіонального управління, функціонування об’єднаних територіальних громад, проектування, містобудування, екологічної безпеки, інвестиційної привабливості, просторового забезпечення територій, соціального управління, права, культури, економіки, захисту прав споживачів, соціальної безпеки, соціального діалогу.

Засобом обміну інформацією щодо формування та реалізації геоекономіки є спеціалізовані видання, що надають різним групам стейкхолдерів потрібний їм продукт, який показав прийнятні показники ефективності з розглядом конкретних прикладів, напрями управління та територіального розвитку. Таким виданням є
журнал «Geoeconomics and Territorial Development of Regions (GTDR).
Основною особливістю данного видання є відкритий доступ до публікацій та індексування в міжнародних базах даних науково-технічних видань.
Редакційна колегія журналу “GTDR” запрошує наукових редакторів, авторів та рецензентів для співробітництва!

Редакційна колегія

1. Мамонов Костянтин Анатолійович, д.е.н., професор, професор кафедри
земельного адміністрування та геоінформаційних систем, декан
будівельного факультету Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова.
2. Димченко Олена Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри
підприємництва та бізнес адміністрування Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
3. Ачкасов Анатолій Єгорович, д.е.н., професор, професор кафедри
підприємництва та бізнес адміністрування Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
4. Батракова Анжеліка Геннадіївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри
проектування доріг, геодезії та землеустрою Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету.
5. Метешкін Костянтин Олександрович, д.т.н., професор, професор
кафедри Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова.
6. Палеха Юрій Миколайович, д. геогр. н., професор, заступник
директора з наукової роботи – начальник центру геоінформаційних
технологій ДП Український державний науково-дослідний інститут
проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя.
7. Вень МінМін, доктор наук, доцент, Школа менеджменту, Університет
океану Гуандун, Китай
8. ЛюЧан, к.е.н., доцент, Інститут електроніки та інформаційної
інженерії, Університет океану Гуандун, Китай
9. Нестеренко Сергій Григорович, к.т.н., завідувач кафедри земельного
адміністрування та геоінформаційних систем Харківського
національного університету міського господарства імені О.М.
Бекетова.