Журнал "Geoeconomics and Territorial Development of Regions"

Формування та розвиток теоретико-методичних підходів щодо геоекономіки, економічних знань, територіального розитку регіонів, особливостей застосування геоінформаційних систем і технологій